Vinobraní v Klatovech
19.9.2008 jsme pořádali 1. vinobraní v Klatovech. Manželé Mezuliáníkovi, kteří hospodaří na 25 ha v Blatnici pod sv. Antonínkem, si rozdělili úkoly.
Pan Zdeněk Mezuliáník předváděl výrobu vína, od drcení hrozna (mlejnkování), lisování, přes ochutnávku hroznového moštu, burčáku, řezáku, a vysvětlil další postupy, jako odkalení, stáčení, čiření. Jeho žena, Gábina Mezuliáníková, prezentovala vína jejich produkce. S ohledem na hojnou účast přesahující naše pohostinné prostory budeme každoročně tuto akci rádi opakovat.
fotofoto