Vinařství Pfeffer z Rakvic
26. listopadu nás navštívil pan Pfeffer z Rakvic. Malé, expandující vinařství, t.č. o osmi hektarech, ale rozšiřující se o dalších pět hektarů.
Zúčastnění shodně konstatovali, že není k podivu, že expanduje při kvalitě, kterou se u nás prezentoval. Podle slov majitele, doprovázeného svou sličnou manželkou, je deset až patnáct hektarů limitem pro rodinné vinařství, při stávající dostupné technologii. Všechna prezentovaná vína byla vysoce ceněna, avšak zlatým hřebem večera byla Frankovka na botritickém sběru. Po prezentaci sklidil pan Pfeffer zasloužený potlesk, škoda že se nemohl zdržet déleji, na zpívanou, přece jen, moravské hlasy jsou moravské.
fotofotofoto