Víno a lidské zdraví
Dne 3. 6. 2014, uspořádal místostarosta města Klatovy, ing. Václav Chroust, ve spolupráci se spolkem BARTOLOMEO, v Městské knihovně Klatovy, přednášku pana profesora Milana Šamánka, na téma víno a lidské zdraví.
Dne 3. 6. 2014, uspořádal místostarosta města Klatovy, ing. Václav Chroust, ve spolupráci se spolkem BARTOLOMEO, v Městské knihovně Klatovy, přednášku pana profesora Milana Šamánka, na téma víno a lidské zdraví. Divácká veřejnost čítala asi 80 – 90 lidí, neb mnozí stáli kolem zdí, aby vyslechli moudrá slova profesorova, významného českého dětského kardiochirurga, který ve zdraví, při víně, oslavil 80té narozeniny. Naše firma se, jako jediná, zúčastnila s ochutnávkou vín. Pan profesor, na základě vědeckých studií, humornou formou sděloval vědomosti jak historické, tak vědecké, podložené výzkumy a několikrát během přednášky sklidil potlesk. Po její ukončení jsme stáli kolem stolku s nabídkou vín, a pan profesor, vyznavač bílých vín, se velmi kladně vyjádřil k Ryzlinku rýnskému. Při jeho mládí ještě nedocenil kouzlo modrých odrůd.
fotofotofoto